Algemene Voorwaarden

1) LEVERING EN UITVOERING


De website www.onestopprintshop.be is een webwinkel van Complot BV gevestigd in de Pantserstraat 9a, 8800 te Roeselare.

Het ondernemingsnummer is BE 0477.462.506

Complot BV biedt producten en/of diensten aan de consument en bedrijven.

Complot BV behoudt het recht voor om de algemene voorwaarden en de inhoud van de website www.onestopprintshop te wijzigen.

Bij bestellingen zijn de prijzen en voorwaarden van toepassing op het moment van bestelling en worden de algemene voorwaarden aanvaardt. 

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. De leveringsprijzen inclusief btw worden vermeld bij het overzicht van de bestelling.
Alle aanbiedingen geschieden onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de goederen slechts geleverd zullen worden zolang de voorraad strekt. 

Complot BV zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de ontvangst van de bestelling en de uitvoering ervan.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.
De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken zodanig dat een annulering niet mogelijk is na bestelling. 

Complot BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vergissingen of foute beelden.

Onwettig gebruikt van de site is verboden.

De leveringstermijnen worden met spoed uitgevoerd en uiterlijk binnen de 30 dagen leveren. Aangeduide levertermijnen zijn niet bindend. 

Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor vertragingen of gebreken in de levering door moelijkheden of tekortkomingen van het aangeleverde materiaal door de klant alsook in geval van overmacht of gebeurtenissen die aan de controle ontsnappen.

Er kan geen compensatie gevraagd worden aan Complot BV voor verloren gegane goederen.


De consument is verantwoordelijk voor zijn opgegeven leveringsadres en is verplicht tot het mogelijk maken van de levering.

Geretourneerde leveringen door een fout van de consument kunnen opnieuw aangeboden worden mits extra leveringskost. 

Beschadigde paketten dienen binnen de 8 uur gemeld te worden met digitale foto op ons mailadres support@complot.be zonder het pakket te openen. 

 

2) GEBRUIKSSOFTWARE

De website www.onestopprintshop.be geeft de mogelijkheid om beelden te verwerken. 

Dit is enkel een hulptool en Complot BV is niet verantwoordelijk voor de beeldkwaliteit hiervan. De consument is verantwoordelijk voor het doorsturen van de data in een voldoende resolutie en kwaliteit.

 

3) HERROEPINGSRECHT

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen ontbinden uitgezonderd op producten die door de klant gepersonaliseerd zijn met een eigen ontwerp.

 

4) BESTELLING EN BETALINGEN
Met uw bevestiging van uw bestelling geeft u Complot BV definitief opdracht tot uitvoering van het gekozen product. Er wordt de consument een orderoverzicht getoond vooraleer de betaling is uitgevoerd. 

Een orderbevestiging wordt per email gestuurd.
De betaling gebeurt met de externe dienst van Mollie. Complot BV is niet aansprakelijk voor de werking of misbruik van deze software. 

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijd aan Complot BV te melden.5) PRIVACY
Website www.onestopprintshop.be verzamelt en gebruikt informatie over klanten enkel en alleen voor doeleinden die vereist zijn voor de verzendverkoop, waaronder dus o.a. electronische postadressen en persoonlijke adresgegevens. 
Deze informatie wordt aan derden niet vrijgegeven en dient voor realisatie van bestellingen van klanten en voor het informeren van klanten over nieuwe producten die door ons worden aangeboden. 
Door een bestelling te maken, geeft de klant bewust zijn toestemming om zijn persoonlijke gegevens te gebruiken voor het realiseren van de bestelling, alsook om herbestellingen te vergemakkelijken. Deze gegevens worden niet verwerkt, noch gebruikt voor andere doeleinden. Het door de consument aangeleverde digitale materiaal kan voor uitvoering gebuikt worden voor publiciteit.

Door je in de online winkel www.onestopprintshop.be  te registreren, geef je de toestemming om promotiemateriaal te ontvangen. 
6) ACCOUNT
Website www.onestopprintshop.be biedt de mogelijkheid een persoonlijk account aan te maken. Zonder account kunnen geen bestellingen geplaatst worden. Op het moment dat je een account aanmaakt, wordt je gevraagd bepaalde gegevens over jezelf in te vullen. Een aantal gegevens zijn verplicht. Dit zijn je naam en achternaam, adres, je e-mailadres, telefoon en je gebruikersnaam. De informatie die je verstrekt, kun je altijd aanpassen op de website. Met de account kunnen tal van gegevens teruggevonden worden die bij uw account horen zoals bewaarde ontwerpen, reeds uitgevoerde of geannulleerde bestellingen. Het gebruikersaccount is 24op24 beschikbaar doch de website kan onderbroken worden voor onderhoud, aanpassingen of overmacht. Fraction kan niet aansprakelijk zijn voor het uitvallen van de website en de veroren gegane data. De consument is verantwoordelijk voor de doorgestuurde beelden en data en stemt er mee in met het oog op de wettelijke bescherming van persoonsgegevens of andere van toepassing zijnde wetgeving geen fotobeelden uploaden die in strijd zijn met het auteursrecht of enig ander eigendomsrecht. Complot BV is niet aansprakelijk voor misbruik van de account van de consument.

 


7) TOEPASSELIJK RECHT

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht en alle geschillen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van Kortrijk.

© 2024 Onestopprintshop by Complot